computer - Google Blog Search

AdSense for search

computer - Twitter Search

7.4.52

วิธีแบ่งไฟล์เป็น part ด้วย WinRAR

วิธีการใช้งาน WinRAR แบ่งไฟล์ใหญ่ๆ เป็นไฟล์ย่อย ( part )
WinRAR เป็น โปรแกรมที่มีความสามารถในด้านบีบอัดไฟล์/คลายไฟล์/แบ่งไฟล์ใหญ่ๆ เป็นไฟล์ย่อย (เป็น part ) เพื่อให้สะดวกในการส่งไฟล์ทางอินเตอร์เน็ต หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ช่วยในการรวมไฟล์จำนวนมากให้เป็นไฟล์เดียวกัน

ในตัวอย่างนี้ใช้ WinRAR 3.91

ขั้นตอนการแบ่งไฟล์ใหญ่ออกเป็น part
1.เลือกไฟล์ หรือ โฟล์เดอร์ ที่ต้องการแบ่งออกเป็น part แล้วคลิกขวา จะมีเมนูออกมาให้เลือก2.เลือก เพิ่มเข้าเอกสาร…(Add to archive)

3.จะมีหน้าต่าง ชื่อเอกสารและค่าพารามิเตอร์ (Archive name and parameters) ขึ้นมา
ให้เซตค่าตามรูป เสร็จแล้ว ให้ดูตรง แยกไฟล์เปงส่วนๆ,ไบท์ (" split to volumes, bytes ") คือตำแหน่งที่เราต้องกรอกว่าจะให้แบ่งไฟล์ออกเป็นขนาดเท่าไหร่ เช่นหากมีไฟล์ขนาด 170 MB เราต้องการแบ่งให้เป็น part ๆ ละไม่เกิน 50 MB ก็กรอกตัวเลข 50M ลงไปเลย แล้วคลิก OK จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 ทันที4.หากต้องการตั้งรหัสผ่านเวลารวมไฟล์ ให้คลิกที่แท็บ Advanced แล้วคลิก Set password…
เพื่อตั้งรหัสผ่านเวลาแตกไฟล์

ติ๊กเครื่องหมาย ü หน้า Show password
ติ๊กเครื่องหมาย ü หน้า Encrypt file names จะทำให้คนที่ไม่มีรหัสผ่าน ไม่สามารถรู้ได้ว่าในไฟล์ .rar นั้นเป็นไฟล์อะไร หากไม่ิติ๊กช่องนี้คนทั่วไปจะดูได้ว่าใน .rar มีไฟล์อะไรบ้าง (แต่ก็เปิดไฟล์ไม่ได้) กรอกรหัสผ่านที่เราต้องการลงไป ในช่อง Enter password แล้วกด ok แล้วก็ ok

หากไม่ต้องการใส่รหัสผ่านก็ข้ามขั้นตอนนี้ไป
5.กำลังสร้างไฟล์ .rar ออกเป็น part

6.หลังจากแบ่งไฟล์เสร็จ ก็จะได้ไฟล์ .rar ออกมาเป็น part ตามที่เรากำหนดไว้ part ละไม่เกิน
50MB

7.หากเราต้องการรวมไฟล์ที่แบ่งไว้เป็น part ก็เพียงแค่คลิกขวาที่ part ที่ 1 จะมีตัวเลือกขึ้นมา
ให้แตกไฟล์ 2 ตัวเลือก

Extract files… ตัวเลือกนี้ เราต้องเลือกที่เก็บไฟล์ แล้วเลือกให้แตกไฟล์ไปที่นั่น
Extract Here ตัวเลือกนี้ จะแตกไฟล์ให้ในโฟล์เดอร์นี้เลย

หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้ในการแบ่งไฟล์ออกเป็น part

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Delicious/tag/computer

YouTube :: Tag // computer

Recent Uploads tagged computer


 

Original Blogger Template | Modified by Blogger-Whore | Distributed by eBlog Templates